Міжнародні організації

Організація Об'єднаних Націй

Організація Об'єднаних Націй

Задля врахування уроків Другої світової війни та запобіганню нових військових конфліктів та війн, 24 жовтня 1945 р. було створено Організацію Об’єднаних На́цій (ООН) — глобальну міжнародну організацію, метою діяльності якої задекларовано підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Рада Безпеки ООН

Постійно діючий орган Організації Об’єднаних Націй, що відповідає за підтримку миру й безпеки у світі.

Рада Безпеки входить до 6 «головних органів» ООН.
На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН.

UN Security Council
UN_Women_logo.svg

ООН Жінки

Структура Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок — провідний орган, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності. Є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, що був створений рішенням Асамблеї в 2010 році з метою прискорення прогресу в справі задоволення потреб жінок у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об’єднання мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

– основний організаційний підрозділ Секретаріату ООН, що підпорядковується Генеральному секретарю ООН. До функцій департаменту входять планування, розробка, забезпечення, координація операцій з підтримки миру, що проводяться ООН.

Миротворчі місії ООН

Військові контингенти країн-членів ООН

Виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.

НАТО

Організація Північноатлантичного договору, також Північноатлантичний альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization – NATO) – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 30 держав Північної Америки та Європи, які об’єдналися заради  захисту свободи і безпеки його членів. Організація створена на підставі Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Женщины в армии НАТО

Політика НАТО щодо гендерної рівності також має тривалу історію і є добре структурованою. Починаючи з 1961 р., старші офіцерки НАТО організовували конференції для обговорення статусу, організації, умов зайнятості та кар’єрних можливостей жінок в збройних силах Альянсу.

У 1976 р. Військовий комітет офіційно визнав Комітет у справах жінок у збройних силах НАТО (CWINF). Теперішня назва – Комітет НАТО з гендерних перспектив.

У 1998 р. був створений постійний офіс Управління у справах жінок у збройних силах НАТО для надання інформації з гендерних питань і різноманітності для підтримки роботи CWINF. Теперішня назва Управління радника з гендерних питань (IMS GENAD), що підпорядковується безпосередньо Генеральному директору Міжнародного військового штабу (DGIMS) і надає інформацію і консультації з гендерних питань, в тому числі з ефективного впровадження резолюції Ради Безпеки 1325 і пов’язаних з нею рішень.

У травні 2009 р. мандат CWINF був розширений для підтримки інтеграції гендерних аспектів у військових операціях НАТО, зокрема, для підтримки здійснення резолюцій РБ ООН 1325, а також пов’язаних з нею резолюцій. Базовим документом, який визначає напрямки і форми реалізації гендерної політики в НАТО, є Директива стратегічного командування (BI-SCD) 40-1 від 2 вересня 2009 р.

Факти:

Жінки у збройних силах країн-членів НАТО

Протягом двох останніх десятиліть відсоткова частка жінок у збройних силах зростає у багатьох країнах. Зовсім нещодавно військові відомства ряду країн прийняли гендерні стратегії чи підписали національні плани дій з питань жінок, миру і безпеки. Деякі з цих заходів містять наступне:

  • усунення бар’єрів і заборону на виключення жінок з певних категорій військовго персоналу;
  • використання зображень офіцерок в матеріалах реклами і інформаційних кампаній;
  • реформи, спрямовані на попередження сексуальних домагань і наруги в лавах збройних сил;
  • зміни щодо інфраструктури військових об’єктів, уніформи і спорядження.

Більшість країн, що застосували такі заходи, – країни НАТО

У 2000 р. лише 5 країн у складі Північноатлантичного союзу оголосили про розробку конкретних політичних заходів і законів щодо служби жінок у збройних силах.

До 2013 р. подібні політичні заходи були прийняті в усіх 28 країнах НАТО. Для порівняння, до 2000 року лише в 6 країнах НАТО правила прийому на військову службу були однакові для жінок і чоловіків.

До 2013 р. всі члени НАТО ввели таку можливість, незважаючи на те, що в деяких країнах залишаються недоступними для жінок посади, особливо на бойових постах, підводних човнах і в танкових військах.

відсоткова частка жінок у збройних силах зростає у багатьох країнах

Проєкт «Жінки на захисті миру та безпеки» впроваджується ГО «Центр гендерної культури» за підтримки Міжнародної мережі PWAG та Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива».